Algemene Voorwaarden

ICT Office Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de voorwaarden van branchevereniging  ICT~Office van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze voorwaarden bestaan uit een algemene module (Algemeen) en afzonderlijke, specifieke modules. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die voor elke overeenkomst van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.
 
De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT~Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.
 
De algemene voorwaarden leveren een prima bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

ICT_Office_Module_Algemeen

ICT_Office_Module_09_Advisering_consultancy_en_projectmanagement